Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek megnevezésű dokumentum tartalmazza a www.levendulamanufaktura.hu webshopban (a továbbiakban: Webshop vagy Webáruház) elérhető termékek és nyújtott szolgáltatások vásárlásának ill. igénybevételének, megrendeléseknek és a webshop használatának általános szerződési feltételeit, amely szerződések jelen Feltételekben megjelölt Szolgáltató és a webshopban megrendelést leadó Vásárló vagy Felhasználó (a továbbiakban, mint Vásárló vagy Felhasználó) között jönnek létre.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő egyéb kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

A Vásárló a Webáruház használatával, illetve regisztrációjával kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti e rendelkezéseket.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Tihanyi Levendula Manufaktúra Kft.

Székhely: 8237 Tihany, Csokonai u.62.

Levelezési cím: 8237 Tihany, Csokonai u.62.

Képviselő neve: Nyárádi Zsolt, ugyvezeto@levendulamanufaktura.hu

Cégjegyzékszám: 19-09- 517458

Adószám: 14667570-2- 19

Bankszámlaszám: 72900051-10313365

Telefonszám: 06 20 547 7527

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@levendulamanufaktura.hu

Tárhelyszolgáltató adatai: Gestalt Team Kft. (1112 Budapest, Fehérló utca 7.), info@gestalt-team.hu

2.ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog és ezen belül különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2. A jelen ÁSZF 2016. november (…). napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseit. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával kifejezetten, ráutaló magatartással elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az oldalon böngész – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak -, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a webshop terjesztésének tekintetében.

2.5. A szerződéskötés lehetséges nyelve: magyar.

3.REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a webshopban történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a webshopban közzétett Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat, Elállási jogról szóló tájékoztató és Szerzői jogi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival jogosulatlanul veszi igénybe szolgáltatásait. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A felhasználói hozzáférési adatok – így különösen a jelszó – titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

3.3. A webshop tartalmának minden része bármely Felhasználó számára ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető és megtekinthető, de a rendeléshez regisztráció szükséges.

4.MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A webáruházban megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (azaz tartalmazzák a törvényben előírt áfát), azonban nem tartalmazzák a szállítási költséget. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A webshopban a Szolgáltató a termékek esetén részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A raktáron lévő termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete (fotózási fényhatások miatt előálló színárnyalatok eltérése) miatti különbözőség miatt.

4.3 A termékek – amennyiben nem kifejezetten raktáron lévő készletáru vagy lakberendezési kiegészítő termék kerül megrendelésre -, minden esetben a megrendelésre készített kézműves munkák, így azok a rendelkezésre álló alapanyagok (méret-, színárnyalat-, forma-) jellemzői és a kézimunka természetéből adódóan a fotón feltüntetett mintától eltérhetnek. A Szolgáltató jogosult továbbá egyes kiegészítőket évszaktól, készlettől függően más, hasonló alapanyaggal helyettesíteni.

4.4. Felhívjuk figyelmét, hogy minden esetben – amennyiben nem jelezzük, hogy kifejezetten raktáron lévő kész termékről van szó-, úgy egyedi termék készül, amelyek kifejezetten a vásárló kérésére készített terméknek minősül.

4.5. Az egyedi megrendelés esetén a Felhasználó a webshopon keresztül biztosított elektronikus levélküldési lehetőség útján adhatja le az igényét (jelezheti azt is, hogy a raktáron lévő terméktípusokhoz képest milyen eltéréssel készítsük részére a terméket). A Szolgáltató jogosult 1 munkanapon belül a termék pontosítása érdekében válasz e-mailt küldeni. Ez esetben a megrendelés napja az utolsó e-mail küldésének napja.

4.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 5.RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik vagy regisztráció nélkül belép a webshopba, ahol a termékek között kategóriák szerint böngészhet. A Szolgáltató a termékismertető oldalon hasonló (kapcsolódó) termékeket mutat be és a rendelkezésre álló termékinformációkat (különösen leírás, várható szállítási határidő, súly, méret) közöl.

5.2. Szolgáltató rendelést kizárólag a webshopon keresztül fogad el. Rendkívüli helyzet (webáruház technikai probléma, weboldal elérhetetlenség) esetén van lehetőség e-mail útján vagy telefonon rendelni. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék(ek)et kiválasztja és egyedi megrendelés esetén a pontosítás érdekében elektronikus levelet küld.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár megtekintése” ikonra kattintva.

5.4. Ha a Felhasználó nem szeretne további terméke(ke)t vásárolni, ellenőrizheti a megvásárolni kívánt termékeket. A kosár felületen a kiválasztott termék(ek) mennyiségét megadhatja, illetve a termék mellett található „X” ikonra kattintva törölheti a kosár egyes tételeit. Ezen a felületen lehetőség van kupon érvényesítésére (kuponkód megadásával) és a szállítási mód kiválasztásával a szállítási költség kalkulációjára.

5.5. Amennyiben rendelését összeállította, továbbléphet a pénztárhoz. Lehetősége van egyszeri megrendelés esetén – előre történt regisztráció nélkül – megadni a szerződéshez szükséges adatait (számlázási adatok, szállítási adatok). A regisztrált, visszatérő Vásárlók regisztrációs adataikkal (felhasználónév vagy -mail cím, jelszó) bejelentkezhetnek és így további adatokat megadniuk nem kell.

5.6 Amennyiben adategyeztetése megtörtént, leadhatja a rendelést a fizetési mód kiválasztásával.

5.6.1. Fizetési módok:

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben és bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a Szolgáltató B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 72900051-10313365 számú bankszámlára köteles átutalni. Utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

5.7 A szállítási határidőt az egyes termékek esetén az ismertető tartalmazza. Felhasználó kiválasztja ezt követően a szállítási címet, majd a szállítási módot, amelynek típusai a következők:

5.7.1 A termékek kiszállítása GLS Futárszolgálat igénybevételével történik. A termék várható szállítási idejét és a csomag azonosítószámát a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. Szállítás órájának meghatározására nincs mód. Ha Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

Amennyiben a termékből vagy valamely alapanyagból nincs elegendő raktáron, Szolgáltató telefonon vagy e-mailen felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval, és egyezteti a szállítás várható időpontját.

5.7.2 A kiszállítás díja:

Személyes átvétel esetén szállítási díj nem merül fel. Személyes átvételre kizárólag a webáruházban előzetesen megrendelt termékek esetében van lehetőség, telephelyünkön közvetlen vásárlási lehetőség nincsen.

Előre utalással: 890 Ft; Utánvétes fizetéssel: 1190 Ft

Az utánvéttel rendelt csomagok ellenértékét átvételkor készpénzzel egyenlítheti ki a GLS futárszolgálatnak.

20 000 Ft felett szállítási díj nincs.

5.8 A munkanapokon leadott megrendelések feldolgozása és visszaigazolása 24 órán belül megtörténik.

5.9. Az adatbeviteli hibák javítására a rendelés elküldése előtt van lehetősége Vásárlónak, illetve utólagos adatmódosítást kérhet telefonon vagy e-mailben.

5.10. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte Szolgáltató az ajánlat megérkezését követő 1 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, hogy megrendelését a rendszer rögzítette. Az automatikus visszaigazoló email Vásárlóhoz történő megérkezésével érvényes szerződés nem jön létre a Felek között, az kizárólag a Vásárló vételi ajánlatának rendszerünkben történő beérkezésének a visszaigazolása.

A megrendelés rögzítésével a Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelésének teljesítése fizetési kötelezettséggel jár. Amennyiben a Vásárló a rendelését már elküldte, és a Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mailben hibát vesz észre rendelésével kapcsolatban, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül orvosolni tudja, annak érdekében, hogy ne kerülhessen sor nem kívánt rendelés teljesítésére. Szolgáltató az automatikus e-mailt követően, egy második e-mailt küld a Vásárló részére, melyben tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés beérkezéséről, illetve jelzi a megrendelés feldolgozásának kezdetét. A szerződés a felek között ekkor jön létre. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az általa elküldött megrendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.11. Az átutalás megérkezéséről és a kiszállítás várható időpontjáról Szolgáltató egy következő emailben tájékoztatja a Vásárlót.

5.12. A megrendelés beérkeztétől számítva legkésőbb 3 munkanapon belül megtörténik a csomag feladása. A futárszolgálat az átvett csomagokat 2 munkanapon belül szállítja.

5.13. Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződéstől történő elállásra, amennyiben a Vásárló a szerződés létrejöttétől számított 8 munkanapon belül nem fizeti meg Szolgáltató részére megrendelésének teljes vételárát (átutalásos fizetés választása esetén).

5.14. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor.

5.15. A megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Szolgáltató a szerződést iktatja, mely utólag hozzáférhető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

5.16. A vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató a terméken fennálló tulajdonjogát fenntartja.

6.SZAVATOSSÁG

6.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Tihanyi Levendula Manufaktúra Kft.  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amíg a jogosult a terméket nem tudta rendszeresen használni.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Tihanyi Levendula Manufaktúra Kft.  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.ELÁLLÁSI JOG

7.1. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II/26.) kormányrendelet szabályozza. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

7.2. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.3. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően

fogyóeszköz, kellékanyag tekintetében;

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

7.4. Elállási jog gyakorlásának a menete

7.4.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban, telefonon, szóban köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére hivatkozva a megrendelt termékre és a megrendelés/számla azonosítójára. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.4.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.4.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.4.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

7.4.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.4.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 7.1.8. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

7.4.7. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Az Ügyfél kérésére és költségére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

7.4.8. Átvevőpont: Tihanyi Levendula Kft., 8237 Tihany Csokonai u. 62.

7.4.9. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételét követően 14 naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a teljesítéssel együtt felmerült teljes költséget. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket a 7.4.6. pontban meghatározott módon. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

7.4.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.4.11. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben illetve annak kellékanyagában bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.4.12. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, akkor a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

8.WEBSHOP HASZNÁLATÁNAK TOVÁBBI FELTÉTELEI

8.1. Felelősség

Felhasználó a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a webshop használói által tanúsított magatartásért.

9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1. A webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatosan nem elégedett, úgy fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő (szóban, írásban, és telefonon keresztül is).

9.2. A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – amelybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol a Vásárló kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

9.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, a lakóhelye szerinti járási hivatalban (www.jarasinfo.gov.hu), Bírósági eljárás kezdeményezése, Békéltető testület eljárásának kezdeményezése.

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (titkárság)

Fax: +36-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Web: www.bekeltetesveszprem.hu

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII. törvény 20.§ (5) bekezdés). A vállakozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

ODR Link:

Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az info@levendulamanufaktura.hu.

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr