Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek megnevezésű dokumentum tartalmazza a www.levendulamanufaktura.hu webshopban (a továbbiakban: Webshop vagy Webáruház) elérhető termékek és nyújtott szolgáltatások vásárlásának ill. igénybevételének, megrendeléseknek és a webshop használatának általános szerződési feltételeit, amely szerződések jelen Feltételekben megjelölt Szolgáltató és a webshopban megrendelést leadó Vásárló vagy Felhasználó (a továbbiakban, mint Vásárló vagy Felhasználó) között jönnek létre.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő egyéb kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

A Vásárló a Webáruház használatával, illetve regisztrációjával kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti e rendelkezéseket.

1.) Szolgáltató adatai:

Cégnév: Tihanyi Levendula Manufaktúra Kft.
Székhely: 8237 Tihany, Csokonai u.62.
Levelezési cím: 8237 Tihany, Csokonai u.62.
Képviselő neve: Nyárádi Zsolt, [email protected]
Cégjegyzékszám: 19-09- 517458
Adószám: 14667570-2- 19
Bankszámlaszám: 72900051-10313365
Telefonszám: 06 20 547 7527
Ügyfélszolgálat e-mail címe: [email protected]
Tárhelyszolgáltató adatai: Gestalt Team Kft. (1112 Budapest, Fehérló utca 7.)

2.) ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog és ezen belül különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2. A jelen ÁSZF 2016. november (…). napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseit. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával kifejezetten, ráutaló magatartással elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az oldalon böngész – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak -, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a webshop terjesztésének tekintetében.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a webshopban történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a webshopban közzétett Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat, Elállási jogról szóló tájékoztató és Szerzői jogi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival jogosulatlanul veszi igénybe szolgáltatásait. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A felhasználói hozzáférési adatok – így különösen a jelszó – titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

3.3 A webshop tartalmának minden része bármely Felhasználó számára ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető és megtekinthető, de a rendeléshez regisztráció szükséges.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A webáruházban megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (azaz tartalmazzák a törvényben előírt áfát), azonban nem tartalmazzák a szállítási költséget. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A webshopban a Szolgáltató a termékek esetén részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A raktáron lévő termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete (fotózási fényhatások miatt előálló színárnyalatok eltérése) miatti különbözőség miatt.

4.3 A termékek – amennyiben nem kifejezetten raktáron lévő készletáru vagy lakberendezési kiegészítő termék kerül megrendelésre -, minden esetben a megrendelésre készített kézműves munkák, így azok a rendelkezésre álló alapanyagok (méret-, színárnyalat-, forma-) jellemzői és a kézimunka természetéből adódóan a fotón feltüntetett mintától eltérhetnek. A Szolgáltató jogosult továbbá egyes kiegészítőket évszaktól, készlettől függően más, hasonló alapanyaggal helyettesíteni.

4.4 Felhívjuk figyelmét, hogy minden esetben – amennyiben nem jelezzük, hogy kifejezetten raktáron lévő kész termékről van szó-, úgy egyedi termék készül, amelyek kifejezetten a vásárló kérésére készített terméknek minősül.

4.5 Az egyedi megrendelés esetén a Felhasználó a webshopon keresztül biztosított elektronikus levélküldési lehetőség útján adhatja le az igényét (jelezheti azt is, hogy a raktáron lévő terméktípusokhoz képest milyen eltéréssel készítsük részére a terméket). A Szolgáltató jogosult 1 munkanapon belül a termék pontosítása érdekében válasz e-mailt küldeni. Ez esetben a megrendelés napja az utolsó e-mail küldésének napja.

4.6 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.7 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik vagy regisztráció nélkül belép a webshopba, ahol a termékek között kategóriák szerint böngészhet. A Szolgáltató a termékismertető oldalon hasonló (kapcsolódó) termékeket mutat be és a rendelkezésre álló termékinformációkat (különösen leírás, várható szállítási határidő, súly, méret) közöl.

5.2 Szolgáltató rendelést kizárólag a webshopon keresztül fogad el. Rendkívüli helyzet (webáruház technikai probléma, weboldal elérhetetlenség) esetén van lehetőség e-mail útján vagy telefonon rendelni. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék(ek)et kiválasztja és egyedi megrendelés esetén a pontosítás érdekében elektronikus levelet küld.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár megtekintése” ikonra kattintva.

5.4. Ha a Felhasználó nem szeretne további terméke(ke)t vásárolni, ellenőrizheti a megvásárolni kívánt termékeket. A kosár felületen a kiválasztott termék(ek) mennyiségét megadhatja, illetve a termék mellett található „X” ikonra kattintva törölheti a kosár egyes tételeit. Ezen a felületen lehetőség van kupon érvényesítésére (kuponkód megadásával) és a szállítási mód kiválasztásával a szállítási költség kalkulációjára.

5.5 Amennyiben rendelését összeállította, továbbléphet a pénztárhoz. Lehetősége van egyszeri megrendelés esetén – előre történt regisztráció nélkül – megadni a szerződéshez szükséges adatait (számlázási adatok, szállítási adatok). A regisztrált, visszatérő Vásárlók regisztrációs adataikkal (felhasználónév vagy -mail cím, jelszó) bejelentkezhetnek és így további adatokat megadniuk nem kell.

5.6 Amennyiben adategyeztetése megtörtént, leadhatja a rendelést a fizetési mód kiválasztásával

5.6.1. Fizetési módok:
Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben és bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a Szolgáltató B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 72900051-10313365 számú bankszámlára köteles átutalni. Utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

5.7 A szállítási határidőt az egyes termékek esetén az ismertető tartalmazza. Felhasználó kiválasztja ezt követően a szállítási címet, majd a szállítási módot, amelynek típusai a következők:

5.7.1 A termékek kiszállítása GLS Futárszolgálat igénybevételével történik. A termék várható szállítási idejét és a csomag azonosítószámát a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. Szállítás órájának meghatározására nincs mód. Ha Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

Amennyiben a termékből vagy valamely alapanyagból nincs elegendő raktáron, Szolgáltató telefonon vagy e-mailen felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval, és egyezteti a szállítás várható időpontját.

 

A kiszállítás díja:

5.7.2 Személyes átvétel esetén szállítási díj nem merül fel. Személyes átvételre kizárólag a webáruházban előzetesen megrendelt termékek esetében van lehetőség, telephelyünkön közvetlen vásárlási lehetőség nincsen.

5.7.3

Előre utalással: 890 Ft
Utánvétes fizetéssel: 1190 Ft
Az utánvéttel rendelt csomagok ellenértékét átvételkor készpénzzel, és bankkártyával is kiegyenlítheti a GLS futárszolgálatnak.
20 000 Ft felett szállítási díj nincs.

5.8 A munkanapokon leadott megrendelések feldolgozása és visszaigazolása 24 órán belül megtörténik.

5.9 Az adatbeviteli hibák javítására a rendelés elküldése előtt van lehetősége Vásárlónak, illetve utólagos adatmódosítást kérhet telefonon vagy e-mailben.

5.10 Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte Szolgáltató az ajánlat megérkezését követő 1 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, hogy megrendelését a rendszer rögzítette. Az automatikus visszaigazoló email Vásárlóhoz történő megérkezésével érvényes szerződés nem jön létre a Felek között, az kizárólag a Vásárló vételi ajánlatának rendszerünkben történő beérkezésének a visszaigazolása. Amennyiben a Vásárló a rendelését már elküldte, és a Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mailben hibát vesz észre rendelésével kapcsolatban, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül orvosolni tudja, annak érdekében, hogy ne kerülhessen sor nem kívánt rendelés teljesítésére. Szolgáltató az automatikus e-mailt követően, egy második e-mailt küld a Vásárló részére, melyben tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés beérkezéséről, illetve jelzi a megrendelés feldolgozásának kezdetét. A szerződés a felek között ekkor jön létre. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az általa elküldött megrendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.11 Az átutalás megérkezéséről és a kiszállítás várható időpontjáról Szolgáltató egy következő emailben tájékoztatja a Vásárlót.

5.12 Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződéstől történő elállásra, amennyiben a Vásárló a szerződés létrejöttétől számított 8 munkanapon belül nem fizeti meg Szolgáltató részére megrendelésének teljes vételárát (átutalásos fizetés választása esetén).

5.13 A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor.

5.14 A megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Szolgáltató a szerződést iktatja, mely utólag hozzáférhető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

5.15 A vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató a terméken fennálló tulajdonjogát fenntartja.
6. SZAVATOSSÁG

6.1 Kellékszavatosság

A Vásárló a webáruház hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
7. WEBSHOP HASZNÁLATÁNAK TOVÁBBI FELTÉTELEI

7.1. Felelősség

Felhasználó a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Szolgáltató kizár minden felelősséget a webshop használói által tanúsított magatartásért.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. A webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatosan nem elégedett, úgy fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.

8.2. A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás előterjesztését követően legkésőbb 15 munkanapon belül – amelybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol a Vásárló kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

8.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

  •  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál;
  •  Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
  •  Bírósági eljárás kezdeményezése.